مرداد 4, 1395
صفحه آغازین یا اسپلش اپلیکیشن

۳ نکته برای ساخت یک صفحه آغازین Splash Screen در اپلیکیشن

صفحه آغازین یا اسپلش اپلیکیشن اولین تصویری است که هنگام باز شدن اپلیکیشن مشاهده می‌کنید.در این مقاله 3 نکته برای ساخت یک صفحه آغازین یا اسپلش اسکرین(Splash Screen) توضیح می‌دهیم.