مرداد 12, 1394
قرار دادن اطلاعات سیستم وردپرس در اپلیکیشن

قرار دادن اطلاعات از سیستم وردپرس

برای قرار دادن اطلاعات سیستم وردپرس در اپلیکیشن کافی است پس از افزودن صفحه “وردپرس” به قسمت “صفحات شما” ابتدا مشابه شکل ۱ برروی دکمه “برای […]