مرداد 12, 1394
لینک صفحه

قرار دادن لینک/لینکستان در اپلیکیشن

کافی است;پس از افزودن صفحه “لینک” و قرار دادن لینک در اپلیکیشن به قسمت “صفحات شما” در همان قسمت آدرس;مورد نظر خود را وارد نمایید. کاربران […]