مرداد 12, 1394
پیام فوری

پیام های فوری (Push Notifications)

برای این قابلیت کافی است پس از افزودن “پیام فوری” به قسمت “صفحات شما” بر روی دکمه  کلیک کنید، تا بتوانید یک پیام جدید ارسال کنید. […]