مرداد 12, 1394
افزودن صفحه سفارشی در اپلیکیشن

صفحه سفارشی در اپلیکیشن

کافی است پس از افزودن صفحه سفارشی در اپلیکیشن به قسمت “صفحات شما” برروی یکی از دکمه های;نشان داده شده در پنجره نمایش داده شده در […]