بایگانی‌ها صفحه سفارشی در اپلیکیشن - اپ ساز
مرداد 12, 1394
افزودن صفحه سفارشی در اپلیکیشن

صفحه سفارشی در اپلیکیشن

کافی است پس از افزودن صفحه سفارشی در اپلیکیشن به قسمت “صفحات شما” برروی یکی از دکمه های;نشان داده شده در پنجره نمایش داده شده در […]