آگوست 3, 2015
صفحات ساخت پوشه

ایجاد پوشه در اپلیکیشن

کافی است پس از افزودن صفحه “پوشه” به قسمت “صفحات شما” بر روی دکمه کلیک کنید. مشابه شکل ۱ در زمان افزودن هر فولدر شما می […]