مرداد 12, 1394
تقویم گوگل قرار دادن تقویم رویدادها در اپلیکیشن

قرار دادن تقویم رویدادها در اپلیکیشن

 در این مقاله به نحوه ی قرار دادن تقویم رویدادها در اپلیکیشن می پردازیم. کافی است پس از افزودن صفحه “تقویم” به قسمت “صفحات شما”، بر […]