مرداد 12, 1394
رزرو ملاقات

ایجاد قابلیت رزرو/قرار ملاقات در اپلیکیشن

برای ایجاد قابلیت رزرو در اپلیکیشن یا قرار ملاقات در اپلیکیشن، کافی است پس از افزودن صفحه “رزرو” به قسمت “صفحات شما” بر روی دکمه کلیک […]