مرداد 12, 1394
صقحه فرم ساز

ایجاد فرم در اپلیکیشن

در این قسمت به شما روش ایجاد فرم در اپلیکیشن را خواهیم آموخت. پس از افزودن صفحه “فرم” به قسمت “صفحات شما” ابتدا در فیلد “ایمیل […]