مرداد 11, 1394
اخبار در اپلیکیشن

افزودن اخبار در اپلیکیشن

اگر قصد اضافه کردن اخبار در اپلیکیشن را دارید، کافی است ابتدا از قسمت “افزودن صفحات” گزینه ” اخبار ” را انتخاب کنید تا;به بخش “صفحات […]