کارایی آنلاین و آفلاین

onsoffd min - کارایی آنلاین و آفلاین

نحوه دریافت اطلاعات و نمایش آنها در اپلیکیشن متفاوت است. برخی اپلیکیشن ها برای دریافت و نمایش اطلاعات  باید همیشه به اینترنت متصل باشند و سرعت اپلیکیشن نیز به سرعت اینترنت بستگی دارد.

برخی دیگر از اپلیکیشن ها فقط بار اول اطلاعات را از اینترنت دریافت می کنند و برای استفاده های بعدی لزوما نیازی به دسترسی به اینترنت نیست و در حالت آفلاین نیز کار می کنند. 

شما بر اساس نیاز خود می توانید درخواست اپلیکیشن را در هر یک از دو حالت دهید.