مرداد 12, 1394
قفل صفحات

قفل صفحات جهت کنترل دسترسی

پس از افزودن “قفل صفحه” در اپلیکیشن به قسمت “صفحات شما” فهرست تمامی صفحات افزوده شده به اپلیکیشن تان به شما نمایش داده می شود. شما […]
مرداد 12, 1394
تقویم گوگل قرار دادن تقویم رویدادها در اپلیکیشن

قرار دادن تقویم رویدادها در اپلیکیشن

 در این مقاله به نحوه ی قرار دادن تقویم رویدادها در اپلیکیشن می پردازیم. کافی است پس از افزودن صفحه “تقویم” به قسمت “صفحات شما”، بر […]
مرداد 12, 1394
صقحه فرم ساز

ایجاد فرم در اپلیکیشن

در این قسمت به شما روش ایجاد فرم در اپلیکیشن را خواهیم آموخت. پس از افزودن صفحه “فرم” به قسمت “صفحات شما” ابتدا در فیلد “ایمیل […]
مرداد 12, 1394
قرار دادن اطلاعات سیستم وردپرس در اپلیکیشن

قرار دادن اطلاعات از سیستم وردپرس

برای قرار دادن اطلاعات سیستم وردپرس در اپلیکیشن کافی است پس از افزودن صفحه “وردپرس” به قسمت “صفحات شما” ابتدا مشابه شکل ۱ برروی دکمه “برای […]
مرداد 12, 1394
لینک صفحه

قرار دادن لینک/لینکستان در اپلیکیشن

کافی است;پس از افزودن صفحه “لینک” و قرار دادن لینک در اپلیکیشن به قسمت “صفحات شما” در همان قسمت آدرس;مورد نظر خود را وارد نمایید. کاربران […]
مرداد 12, 1394
رزرو ملاقات

ایجاد قابلیت رزرو/قرار ملاقات در اپلیکیشن

برای ایجاد قابلیت رزرو در اپلیکیشن یا قرار ملاقات در اپلیکیشن، کافی است پس از افزودن صفحه “رزرو” به قسمت “صفحات شما” بر روی دکمه کلیک […]
مرداد 12, 1394
خوراک RSS قرار دادن RSS

قرار دادن RSS

برای قرار دادن RSS کافی است به سایت مورد نظر بروید، آدرس خوراک RSS آن سایت را که معمولاً توسط آیکن  در کنار سایت نمایش داده […]
مرداد 12, 1394
پیام های درون برنامه ای

ارسال پیام های درون برنامه ای

کافی است;پس از افزودن “پیام درون برنامه ای” به قسمت “صفحات شما”، بر روی دکمه  کلیک کنید، تا بتوانید یک پیام جدید ارسال کنید. هر پیام […]
مرداد 12, 1394
پیام فوری

پیام های فوری (Push Notifications)

برای این قابلیت کافی است پس از افزودن “پیام فوری” به قسمت “صفحات شما” بر روی دکمه  کلیک کنید، تا بتوانید یک پیام جدید ارسال کنید. […]