با سلام

نظر به اینکه مجموعه اپ ساز در نظر دارد با توجه به برنامه 5 ساله خود، تمامی دارایی معنوی خود را به شکل دائم یا موقت واگذار نماید. لذا شما می توانید در صورتی که علاقه مند به شرکت در مزایده اپ ساز می باشید، ابتدا پروپوزال را از اینجا دانلود نمایید و پس از آن در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم مزایده اقدام نمایید.

در صورتی که شرایط شرکت در مزاینده را داشته باشید، همکاران ما جهت انجام ادامه فرایندها با شما تماس خواهند گرفت.

با تقدیم احترام

امیر درجه

مدیر عامل اپ ساز