با سلام

نظر به اینکه مجموعه اپ ساز در نظر دارد با توجه به برنامه 5 ساله خود، تمامی دارایی معنوی خود را به شکل دائم یا موقت واگذار نماید. لذا شما می توانید در صورتی که علاقه مند به شرکت در مزایده اپ ساز می باشید، ابتدا پروپوزال را از اینجا دانلود نمایید و پس از آن در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم مزایده اقدام نمایید.

در صورتی که شرایط شرکت در مزاینده را داشته باشید، همکاران ما جهت انجام ادامه فرایندها با شما تماس خواهند گرفت.

لطفاً شرح مختصری از سابقه فعالیت های شغلی خود را بنویسید.
Please enter a number greater than or equal to 500000000.
حداکثر مبلغی که حاضر هستید برای خرید مجموعه اپ ساز پرداخت نمایید. شروع قیمت پیشنهادی از 500 میلیون تومان می باشد.

با تقدیم احترام

امیر درجه

مدیر عامل اپ ساز

مزایده کامل مجموعه دارایی های معنوی اپ ساز

X