مدیریت پروژه همراه چیست؟

تسک ساز سامانه آنلاین مدیریت پروژه است که برای پروژه های تیمی، نرم افزاری و صنعتی مناسب است.  با استفاده از سیستم تسک ساز به راحتی می توانید پروژه های مختلفی ایجاد کنید و تمام پروژه های خود را از طریق بستر تسک ساز مدیریت کنید. تسک ساز بر پایه سیستم  قدرتمند ردماین ایجاد شده است. سیستم تسک ساز به شما کمک می کند پروژه های متعددی ایجاد کنید، برای اعضای  تیم نقش های مختلف ایجاد کنید، دسترسی های پروژه را محدود کنید و همچنین گردش های کاری را به راحتی مدیریت کنید و گزارش گیری داشته باشید.

مزایای مدیریت پروژه همراه برای تیم های کاری

 
مدیریت پروژه همراه

کنترل و مدیریت آسان کلیه کارها

-چارچوب نظارتی استاندارد و هماهنگ

-یکپارچه نمودن کلیه اطلاعات پروژه های تیم

-مدیریت موثر پروژه ها و برنامه ها و افزایش نرخ بازگشت سرمایه

-شفاف سازی اطلاعات  و کنترل همه جانبه بر روی کارها

-مدیریت کارها از یک پروپوزال ساده تا یک برنامه پیچیده که می تواند شامل چندین پروژه باشد.

 
مدیریت پروژه همراه

افزایش بهره وری و بازدهی تیم

سیستم مدیریت کارهای تیمی تسک سازبا مدیریت و کنترل کارها نقش موثری در افزایش بازدهی و کارایی تیم دارد. تیم هایی که از سیستم مدریت پروژه استفاده می کنند از کارایی بیشتری برخوردار هستند.

 
مدیریت پروژه همراه

بهینه سازی به کارگیری از منابع

با استفاده از سیستم تسک ساز مديران منابع مي توانند اطلاعات كلی راجع به اينكه منابع چه كارهايي را در چه زمان هايي انجام مي دهند داشته باشند و مديريت يكپارچه ای بر روی منابع اعمال كنند.

 
مدیریت پروژه همراه

بهبود تصمیم گیری های تیمی

سیستم تسک ساز به تیم ها جهت اولویت بندی، بهینه سازی و انتخاب طرح های پروژه در راستای اهداف تیم و پیش بینی دقیق هزینه، منابع و زمانبندی پروژ کمک می کند که نهایتا منجر به بهبود تصمیم گیری های تیمی می شود.