مدیریت فرآیند همراه چگونه به سازمان‌ها کمک می کند؟

مدیریت فرآیند همراه

حذف کاغذ بازی ها

 گردش های کاری سازمان که از طریق فرم های کاغذی رد و بدل می شدند به راحتی و با سرعت بیشتر از طریق موبایل انجام می شوند.

مدیریت فرآیند همراه

  کاهش خطا 

سیستم خودکار برای تعریف و مدیریت فرآیندها باعث می شود از به وجود آمدن خطا تبادل اطلاعات جلوگیری شود.

مدیریت فرآیند همراه

مدیریت راحت فرآیندها

مدیر سازمان از طریق موبایل می تواند بر تمام فرآیندهای موجود که در سازمان در حال انجام هستند نظارت و کنترل داشته باشد.

مدیریت فرآیند همراه

  دسترسی راحت به فرآیندها

افراد به راحتی می توانند به فرآیندهای که سازمان برای انها تعریف کرده از طریق موبایل دسترسی داشته باشند.

مدیریت فرآیند همراه

صرفه جویی در زمان

سیستم خودکار برای تعریف و مدیریت فرآیندها باعث می شود گردش کاری سازمان در زمان بسیار کوتاهی انجام شود.

مدیریت فرآیند همراه

دریافت اعلان های مربوط به فرآیندها 

اعلان های مربوط به عملیات فرآیندها برای کاربران ارسال می شود و از طریق موبایل می توانند مشاهده کنند.

خدمات ما

مدیریت فرآیند همراه

تحلیل و تعریف فرایندهای موجود در سازمان ها

مدیریت فرآیند همراه

مدل سازی فرایندهای کاری و اداری سازمان ها

مدیریت فرآیند همراه

سیستم اتوماسیون گردش های کاری سازمان ها

مدیریت فرآیند همراه

اپلیکیشن مدیریت فرایندهای کاری سازمان ها

 

همین حالا می توانید جهت دریافت مشاوره رایگان به منظور مدیریت فرایندهای کاری سازمان خود با ما تماس بگیرید.