لیست خدمات وب سایت (نگهداری، مدیریت و پشتیبانی)

شرح خدمات Plan1
بسته سه ماهه
Plan2
بسته شش ماهه
Plan3
بسته نه ماهه
Plan4
بسته یک ساله
1. ارائه خدمات مشاوره و پیشنهادهای لازم برای بهبود سیستم و رفع اشكالات كاربران و راهبران آن
2. تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات بانك اطلاعاتي مربوط به وب سایت
3. تغييرات ساختاری جدید در وبسایت با توجه به نياز كارفرما (ویرایش، تغییرات و حذف در منو، پست ها، اخبار و مطالب قبلی سایت)
4. بروزرسانی سایت و آپدیت های روزمره مورد نیاز
5. بررسی و نظارت امنیتی سایت
1،000،000
ماهانه
900،0000
ماهانه
800،0000
ماهانه
700،0000
ماهانه