موارد مورد نیاز جهت انتشار اپلیکیشن

 

قوانین انتشار اپلیکیشن و مواردی که برای انتشار اپلیکیشن در پلی استور مورد نیاز می باشد:

 تصویر ۵۱۲*۵۱۲ پیکسلی از تصویر آیکن اصلی اپلیکیشن (png, jpg)

انتشار اپلیکیشن در پلی استور

تصویر ۵۰۰ * ۱۰۲۴ پیکسلی از لوگوی یا آیکن اپلیکیشن (jpg)

انتشار اپلیکیشن در مارکت های بین المللی

توضیحات (توضیحات مختصری از کارایی اپلیکیشن)

ارسال دو تا پنج اسکرین شات از اپلیکیشن در سایز ۱۲۴۲*۲۲۰۸(jpg)

مواردی که برای انتشار اپلیکیشن در مارکت اَپ استور و یا انتشار اپلیکیشن در مارکت های سیب اپ، سیبچه و یا اناردونی مورد نیاز می باشد:

تصویر ۱۰۲۴*۱۰۲۴ پیکسلی از تصویر آیکن اصلی اَپلیکیشن (jpg)

انتشار اپلیکیشن در اپ استورتوضیحات (توضیحات مختصری از کارایی اپلیکیشن)

ارسال دو تا پنج اسکرین شات از اپلیکیشن در سایزهای ۲۲۰۸*۱۲۴۲ و ۲۷۳۲*۲۰۴۸(jpg)


قوانین انتشار اپلیکیشن و مواردی که باعث رد انتشار اپلیکیشن در مارکت های بین المللی می گردند:

  1.  اپلیکیشن هایی که حاوی محتوایی باشند که به آنها حق کپی رایت تعلق می گیرد.
  2.  اپلیکیشن هایی که در صفحه اول اپلیکیشن، حاوی تبلیغات باشند.
  3.  اپلیکیشن های که ظاهر مناسب یا محتوای کافی نداشته باشند.
  4. اپلیکیشن هایی که تنها شامل یک صفحه باشند.
  5.  اپلیکیشن هایی که شامل محتوای غیر اخلاقی باشد.
  6.  تحریم توسط مارکت ها
 
اپ ساز رایگان