قوانین انتشار اپلیکیشن و مواردی که برای انتشار اپلیکیشن در پلی استور مورد نیاز می باشد:

1094104

 تصویر ۵۱۲*۵۱۲ پیکسلی از تصویر آیکن اصلی اپلیکیشن (png, jpg)

1094122

تصویر ۵۰۰ * ۱۰۲۴ پیکسلی از لوگوی یا آیکن اپلیکیشن (jpg)

1094105

توضیحات (توضیحات مختصری از کارایی اپلیکیشن برای نمایش در مارکت مورد نظر)

1094103

ارسال دو تا پنج اسکرین شات از اپلیکیشن در سایز ۱۲۴۲*۲۲۰۸(jpg)

مواردی که برای انتشار اپلیکیشن در مارکت اَپ استور و یا انتشار اپلیکیشن در مارکت های سیب اپ، سیبچه و یا اناردونی مورد نیاز می باشد:

 1. تصویر ۱۰۲۴*۱۰۲۴ پیکسلی از تصویر آیکن اصلی اَپلیکیشن (jpg)
 2. توضیحات (توضیحات مختصری از کارایی اپلیکیشن)
 3. ارسال دو تا پنج اسکرین شات از اپلیکیشن (jpg)

قوانین انتشار اپلیکیشن و مواردی که باعث رد انتشار اپلیکیشن در مارکت های بین المللی می گردند:

  1.  اپلیکیشن هایی که حاوی محتوایی باشند که به آنها حق کپی رایت تعلق می گیرد.
  2.  اپلیکیشن هایی که در صفحه اول اپلیکیشن، حاوی تبلیغات باشند.
  3.  اپلیکیشن های که ظاهر مناسب یا محتوای کافی نداشته باشند.
  4. اپلیکیشن هایی که تنها شامل یک صفحه باشند.
  5.  اپلیکیشن هایی که شامل محتوای غیر اخلاقی باشد.
  6.  تحریم توسط مارکت ها

فرم انتشار اپلیکیشن

question