بسته های تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ شرکت پالاپال پرداز فارس

ردیفعنوانبسته برنزینقره ایطلایی
1تعیین اهداف
2بررسی رقبا
3تحلیل استراتژی بازاریابی رقبا
4استراتژی تحلیل رفتاری کاربران وب سایت
5استراتژی تحلیل رفتاری کاربران اپلیکیشن
6شناسایی مشتریان بالفعل
7شناسایی مخاطبان بازار هدف
8تعیین رسانه های بازار هدف
9تهیه پرسونای کاربران
10تهیه ماتریس SWOT
11شناسایی نیازهای مشتریان
12شناسایی خواسته های مشتریان
13برنامه ریزی اجرایی
14تعیین تیم اجرایی
15تعیین ظرفیت تیم
16تعیین مسئول انجام وظایف هر قسمت از پروژه
17مشخص نمودن کانال های تبلیغاتی
18تعیین نوع محتوا
19تعیین جنس محتوا
20تعیین راه های انجام تبلیغات
21ارائه ی برنامه ی جایگزین
22شاخص های کلیدی عملکرد KPI تعیین جایگاه فعلی و جایگاهی که می خواهیم به آن برسیم
23بودجه بندی
24برنامه ریزی بر اساس بودجه
25تشکیل اتاق فکر
هزینه (تومان)3.900.0005.200.0006.500.000
زمان (روزکاری)203040
فرم سفارش