نمونه سفارشات اپلیکیشن های سازمانی و دولتی

  • اپلیکیشن سازمانی دانشگاه شیراز
  • اپلیکیشن سازمان نظام مهندسی فارس
  • اپلیکیشن سازمان جهاد کشاورزی
  • اپلیکیشن وزرارت ورزش و جوانان اداره کل استان فارس
  • اپلیکیشن معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز
  • اپلیکیشن جشنواره ی تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان
  • اپلیکیشن حامی تولید وابسته به سازمان صنعت معدن تجارت استان فارس