1395/10/18
untitled-7

اشتباهات رایج طراحی اپلیکیشن-قسمت اول

فرمول ثابت و مشخصی در طراحی UI اپلیکیشن وجود ندارد ولی اشتباهات رایجی وجود دارند که برای ساخت اپلیکیشن خوب باید از آنها دوری کنید. در زیر یکی از این اشتباهات رایج را توضیح می دهیم.

برای مشاهده / ویرایش پروفایل خود لطفا وارد شوید.

بستن