1395/05/04
صفحه آغازین یا اسپلش اپلیکیشن

3 نکته برای ساخت یک صفحه آغازین(Splash Screen)

صفحه آغازین یا اسپلش اپلیکیشن اولین تصویری است که هنگام باز شدن اپلیکیشن مشاهده می‌کنید.در این مقاله 3 نکته برای ساخت یک صفحه آغازین یا اسپلش اسکرین(Splash Screen) توضیح می‌دهیم.

برای مشاهده / ویرایش پروفایل خود لطفا وارد شوید.

بستن