1395/04/27
آیکن اپلیکیشن

7نکته برای ساخت آیکن اپلیکیشن

آیکن اپلیکیشن یکی از موارد مهمی است که برای ارائه اپلیکیشن باید به آن توجه داشت.آیکن اپلیکیشن شما اولین چیزی هست که کاربران شما میبینند و تاثیر مهمی روی مخاطبان می‌گذارد.

برای مشاهده / ویرایش پروفایل خود لطفا وارد شوید.

بستن