1394/05/12
lock

قفل صفحات جهت کنترل دسترسی

پس از افزودن “قفل صفحه” به قسمت “صفحات شما” فهرست تمامی صفحات افزوده شده به اپلیکیشنتان به شما نمایش داده می شود. شما با انتخاب هر […]
1394/05/12
taghvim

قرار دادن تقویم رویدادها

کافی است پس از افزودن صفحه “تقویم” به قسمت “صفحات شما” برروی دکمه  کلیک کنید تا بتوانید یک تقویم جدید بسازید. با کلیک برروی این دکمه […]
1394/05/12
formsaz

ایجاد فرم

پس از افزودن صفحه “فرم” به قسمت “صفحات شما” ابتدا در فیلد “ایمیل گیرنده”، ایمیلی که می خواهید اطلاعات فرم به آن ارسال شود را وارد […]
1394/05/12
pushsaz

ایجاد پوشه

کافی است پس از افزودن صفحه “پوشه” به قسمت “صفحات شما” برروی دکمه  کلیک کنید تا بتوانید یک پوشه جدید بسازید.  مشابه شکل 1 در زمان […]

برای مشاهده / ویرایش پروفایل خود لطفا وارد شوید.

بستن